→ CO NIECO DLA DZIECI

Warszawska szkoła Imagine posiada szeroką ofertę nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego również dla dzieci.

Doświadczeni i uśmiechnięci lektorzy sprawią, że najmłodsi chętnie będą brały udział w zajęciach, kontynuując naukę w kolejnych latach, najczęściej w tej samej grupie kolegów i koleżanek. Dzieci uczą się i dorastają razem z językiem w naszej szkole.

Rok szkolny dzielimy na dwa semestry, w każdym są 32 spotkania, które trwają:

 • 45 min przedszkolaki
 • 50 min w klasach 1- 4
 • 60 min w klasach 5-6

Grupy dziecięce liczą od 4 do 8 osób.

Metodyka nauczania w szkole językowej Imagine dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci. Chcemy, aby dzieci od początku kontaktu z językiem obcym nie bały się go używać. Służą temu:

 • metodyka komunikacyjna – która polega na tworzeniu naturalnych sytuacji w klasie, w których uczniowie muszą się czegoś dowiedzieć, zapytać, znaleźć odpowiedź używając angielskiego lub hiszpańskiego.
 • TPR- metoda reagowania całym ciałem – gdzie dzieci komunikują się poprzez mimikę gesty, ruch, wyrażają swoje emocje. Dzięki temu szybciej zapamiętują nowe zwroty i słówka.

Chętnie też sięgamy do dawnych, wypróbowanych metod. Tradycyjne powtarzanie nowych elementów języka - drilling może być świetną zabawą, jeśli posłużymy się piosenkami, wierszykami, scenkami teatralnymi, grami, poprzez które dzieci uczą się w sposób atrakcyjny i skuteczny.

Kontakt z rodzicami sprzyja osiąganiu lepszych wyników w nauce dzieci. Raz w semestrze organizujemy zebrania, na których rodzice w bezpośredniej rozmowie z lektorem mogą dowiedzie się więcej na temat postępów w nauce. Na koniec semestru jesiennego dzieci otrzymują opisową ocenę umiejętności, zaś na koniec roku, zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z opisem umiejętności, a pierwszaki - piękny dyplom.

 • Arts & Crafts

Dbając o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych raz w miesiącu organizujemy zajęcia, na których dzieci mogą wykorzystywać swoje talenty plastyczne malując, rysując czy też lepiąc, co im tylko w duszy gra!

 • Obozy językowe

To atrakcyjne wyjazdy wakacyjne połączone z nauką języka.

Prowadzimy również zajęcia w czterech szkołach podstawowych na Bielanach i Żoliborzu.

 Zapraszamy rownież dzieci na zajęcia w Szkole Podstawowej nr 53 ul. Rudzka 6, 
Szkole Podstawowej nr 68 ul. Or-Ota 5, 
 
Szkole Podstawowej nr 214 ul. Fontany 1, Szkole Podstawowej nr 391 ul. Filareckiej 2. 
Zapisy we wrześniu  na zebraniach szkolnych.

 • Zajęcia na terenie szkół, w klasach, zaraz po lekcjach.
 • Dzieci  przyprowadzamy i odprowadzamy ze świetlicy. 
 • Uczymy rozumieć i mówić, po przez twórcze pełne zabawy zajęcia.
 • Semestr rozpoczynamy po 20 września.
 • Zjęcia 2 x w tygodniu po 45 min.
 • Cena za semestr 660 zł (grupa 6 i wiecej dzieci) lub 780 zł (4-5 dzieci).
 • Możliwość płacenia w 3 ratach (bez opłat).
 • Podręczniki po cenach hurtowych przywozimy do szkoły.
 • Raz w miesiącu zapraszamy na (darmowe) 1,5 godzinne zajęcia plastyczne arts & crafts - ul. KLAUDYNY 34 A (w siedzibie IMAGINE).

Zapisz dziecko na kurs językowy

Aby się do nas zapisać, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub umówić się telefonicznie na test i rozmowę do naszego biura.Można również odwiedzić nas osobiście w naszych placówkach przy pl.Wilsona lub przy ul.Klaudyny.

PLACÓWKI SZKOŁY JĘZYKOWEJ IMAGINE W WARSZAWIE

szkoła języka angielskiego Warszawa

IMAGINE - BIELANY

ul. Klaudyny 34a
01-684 Warszawa
tel. 22 833 81 56
tel. 22 832 62 00

IMAGINE - ŻOLIBORZ

ul. Toeplitza 2 lok.44 (pl. Wilsona)
01-560 Warszawa
tel. 22 839 85 69
tel. 22 839 62 77